Pædagoisk rådgivning: døgninstitutioner

Børnesamtaler

Familiestøtte ogbehandling

Støtte til anbragtebørns forældre

BOSTØTTE SERVICELOVENS § 85

Stress behandling ogsamtale terapi

velkommen

Mit navn er Marianne. Jeg er en kvinde, der er nået halvvejs i livet.

Jeg er drevet af lysten til at finde de værktøjer, som virker for det enkelte menneske, så de kan nå deres ønsker og drømme.

Jeg har valgt at starte Tolerancehuset i håbet om, at tolerancebegrebet kan skabe rammen for håb og faglig nysgerrighed.

Teamet bag Tolerancehuset er alle veluddannede, og har hjertet på rette sted.

Jeg tror på:
• At sunde relationer kan danne grundlag for stor udvikling
• At alle mennesker har brug for at blive set og hørt og mødt hvor de er
• At nysgerrighed er med til at åbne døren til udvikling
• At alle mennesker, uanset ståsted og vilkår, har mulighed for udvikling.

7 års erfaring som daglig leder på udviklingssted for unge voksne mellem 18-30 år.
1,5 års Pædagogisk leder på opholdssted for uledsaget flygtninge mellem 6-18 år.
I alt 16 års erfaring, hvor de 7,5 år er arbejde på børnehjem, som har bestået i støtte til forældre med anbragte børn.
Her har jeg bl.a. beskæftiget mig mest psykiske diagnoser, misbrug hos både børn og unge samt tidlige skader.