PERSONALE PÅ DØGNINTUITIONER KAN AF FLERE GRUNDE HAVE BRUG FOR PERSONLIG SPARRING OG FAGLIG RÅDGIVNING
- Børnesamtaler med et barn/en ung, som ikke trives på stedet. Det kan være befriende at tale med en udefrakommende. Derefter kan der rådgives til jer, efter afstemning med barnet/unge.

- Undervisning og sparring, med personalet omkring metoder og tilgange kan gennemføres med og uden autoriseret psykolog

- Temadage og pædagogiske dage for personalegrupper eller enkle kontakt pædagoger, som ønsker sparring udefra

- Ledelsessparring med og uden autoriseret Psykolog

Er det tungt at være leder, trænger jeres ledelsesgruppe til sparring? Er det svært at tiltrække præcis de børn og unge som matcher jeres målgruppe? Hvad skal gøres?